ახალი ამბები
15 მაისი 2019

საქართველოს უნივერსიტეტში გაიმართა OWASP Tbilisi Chapter-ის პირველი შეხვედრა. კონფერენციაში მონაწილეობა მიიღო თემურ მაისურაძემ და მან გააკეთა მოხსენება თემაზე "mod_security".

ინტერნეტი / GEANT
WEB / MAIL ჰოსტინგი
სწავლება
ვირტუალური
სერვერი - VPS
ლიცენზირებული პროგრამები
მიმდინარე
პროექტები