ახალი ამბები
4 აპრილი 2019

გამოცხადებულია კონკურსი აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების სამეცნიერო ჯგუფების პოპულარიზაციისთვის.

განაცხადები მიიღება 2019 წლის 12 მაისის 24:00 საათამდე.

წინადადების წარდგენა შესაძლებელია ყველა მიმართულების მეცნიერთა ჯგუფებისათვის, განსაკუთრებით გვინდა მოვიწვიოთ მაღალი წარმადობის გამოთვლითი რესურსების მომხმარებლები და მკვლევარები, რომლებიც მუშაობენ ელექტრონულ ჯანდაცვასა და კიბერ-უსაფრთხოებაზე.

ინფრასტრუქტურული მომსახურება და რესურსები, რომლებიც შეიძლება მოთხოვნილ იქნეს EYR@EaP2019-ის პროგრამის ფარგლებში, მოიცავს:

  • ქსელის მომსახურება
  • კულტურული მემკვიდრეობის დიჯიტალიზაცია 
  • Cloud რესურსები 
  • გამოთვლითი რესურსები 
  • დახმარება ღია მონაცემებზე და ღია მეცნიერებებზე OpenAIRE წვდომაში
  • მონაწილეობის მიღების შესაძლებლობა EaPConnect-ის მიერ ორგანიზებულ ტრენინგში და ღონისძიებებში.


დეტალური ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ:

https://www.eapconnect.eu/news-event/call-for-projects-2019-eap-eyr-programme/

ინტერნეტი / GEANT
WEB / MAIL ჰოსტინგი
სწავლება
ვირტუალური
სერვერი - VPS
ლიცენზირებული პროგრამები
მიმდინარე
პროექტები