ახალი ამბები
22 მარტი 2019

რამაზ ქვათაძემ გააკეთა მოხსენება თემაზე: „ელექტრონული ინფრასტრუქტურა მეცნიერებისა და განათლებისთვის და მისი მდგომარეობა საქართველოში“ საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ინოვაციების და მაღალი ტექნოლოგიების ცენტრის სხდომაზე.

ინტერნეტი / GEANT
WEB / MAIL ჰოსტინგი
სწავლება
ვირტუალური
სერვერი - VPS
ლიცენზირებული პროგრამები
მიმდინარე
პროექტები