ახალი ამბები
5-8 მარტი 2019

რამაზ ქვათაძემ მონაწილეობა მიიღო Internet2-ის გლობალურ სამიტში https://meetings.internet2.edu/2019-global-summit/, რომელიც ჩატარდა ვაშინგტონში და გააკეთა მოხსენება ევროკომისიის EaPConnect-ის პროექტის შესახებ საერთაშორისო ღია სახლის სესიაზე.

ინტერნეტი / GEANT
WEB / MAIL ჰოსტინგი
სწავლება
ვირტუალური
სერვერი - VPS
ლიცენზირებული პროგრამები
მიმდინარე
პროექტები