ახალი ამბები
29-30 იანვარი 2019

რამაზ ქვათაძემ და ზურაბ ბუხნიკაშვილმა მონაწილეობა მიიღეს  ევროკომისიის EaPConnect პროექტის მიერ ორგანიზებულ ქსელური არქიტექტურის სემინარში, რომელიც ჩატარდა კიევში. ზურაბ ბუხნიკაშვილმა გააკეთა მოხსენება „გრენა“-ს ქსელური ინფრასტრუქტურის და სერვისების შესახებ.

ინტერნეტი / GEANT
WEB / MAIL ჰოსტინგი
სწავლება
ვირტუალური
სერვერი - VPS
ლიცენზირებული პროგრამები
მიმდინარე
პროექტები