ახალი ამბები
14-15 იანვარი 2019

რამაზ ქვათაძემ და ირაკლი გედევანიშვილმა მონაწილეობა მიიღეს ევროკომისიის ERASMUS+ პროექტის "გარემოს დაცვის სასწავლო პროგრამების მოდერნიზაცია სომხეთისა და საქართველოსთვის (MENVIPRO)" სხდომაში, რომელიც ჩატარდა ერევანში. რამაზ ქვათაძემ გააკეთა მოხსენება „გრენა“-ს საქმიანობის ძირითადი მიმართულებების შესახებ.

ინტერნეტი / GEANT
WEB / MAIL ჰოსტინგი
სწავლება
ვირტუალური
სერვერი - VPS
ლიცენზირებული პროგრამები
მიმდინარე
პროექტები