ახალი ამბები
11 დეკემბერი 2018

რამაზ ქვათაძემ მონაწილეობა მიიღო საქართველოს ინტერნეტ მმართველობის ფორუმში GeoIGF და გაუწია მოდერატორობა სესიას ინტერნეტ ბაზარი - კონკურენცია და სხვა ბარიერები. ფორუმზე აგრეთვე განხილული იქნა ინტერნეტთან წვდომა, ფართოზოლოვანი „დაშორება“, უსაფრთხო ინტერნეტი, ქვეყნის კოდის ზედა დონის GE. და .გე დომენების განვითარების ტენდენციები და გამოწვევები, ინტერნეტ კონტენტი, საავტორო უფლებები და სხვა საკითხები.

ინტერნეტი / GEANT
WEB / MAIL ჰოსტინგი
სწავლება
ვირტუალური
სერვერი - VPS
ლიცენზირებული პროგრამები
მიმდინარე
პროექტები