ახალი ამბები
10 დეკემბერი 2018

დავით ტაბატაძემ მონაწილეობა მიიღო საქართველოს ქსელის ოპერატორთა ჯგუფი GEONOG-ის ფორუმში.

ის იყო მოდერატორი GEONOG ფორუმის სესიის: IP-ის ტრანზიტი და  IXP-ის გამოწვევები  საქართველოსა და რეგიონში.

ინტერნეტი / GEANT
WEB / MAIL ჰოსტინგი
სწავლება
ვირტუალური
სერვერი - VPS
ლიცენზირებული პროგრამები
მიმდინარე
პროექტები