ახალი ამბები
6 დეკემბერი 2018

"გრენა"-ს გუნდმა ივერი ნიაზაშვილმა, ზურაბ ბუხნიკაშვილმა და ცოტნე გოზალიშვილმა წარმატებით მიიღეს მონაწილეობა „CYBER-EXE საქართველო 2018“-ში, რომელიც ჩატარდა საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სსიპ მონაცემთა გაცვლის სააგენტოს სამთავრობო კომპიუტერულ ინციდენტებზე სწრაფი დახმარების ჯგუფის CERT.GOV.GE ორგანიზებით. „CYBER-EXE საქართველო 2018“ წელს უკვე მეხუთედ შედგა, რომლის მიზანია საჯარო და კერძო სექტორის ინფორმაციული ტექნოლოგიების სპეციალისტების მომზადება, კიბერშეტევების კრიზისული სიტუაციებისთვის.

ინტერნეტი / GEANT
WEB / MAIL ჰოსტინგი
სწავლება
ვირტუალური
სერვერი - VPS
ლიცენზირებული პროგრამები
მიმდინარე
პროექტები