ახალი ამბები
21-22 ნოემბერი 2018

რამაზ ქვათაძემ მონაწილეობა მიიღო ევროკომისიის EaPConnect პროექტის აღმასრულებელი საბჭოს სხდომაში და ევროპის სამეცნიერო-საგანმანათლებლო ქსელ GEANT-ის გენერალურ ასამბლეაში, რომელიც ჩატარდა ამსტერდამში. რამაზ ქვათაძემ გააკეთა მოხსენება 2018 წლის განმავლობაში ასოციაცია „გრენა“-ს მიერ ჩატარებულ ძირათად სამუშაოებზე და მომავლის გეგმებზე.

ინტერნეტი / GEANT
WEB / MAIL ჰოსტინგი
სწავლება
ვირტუალური
სერვერი - VPS
ლიცენზირებული პროგრამები
მიმდინარე
პროექტები