ახალი ამბები
27-28 სექტემბერი 2018

ივერი ნიაზაშვილმა მონაწილეობა მიიღო TF-CSIRT - ის (კომპიუტერული უსაფრთხოების ინციდენტების რეაგირების ჯგუფი)  55-ე შეხვედრაში. შეხვედრაზე მან გააკეთა მოხსენება კიბერუსაფრთხოების მიმართულებით "გრენა"-ს საქმიანობის და კიბერ სავარჯიშოების დისტანციური პორტალი (www.cyber-lab.tech) შესახებ, რომელიც საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სსიპ მონაცემთა გაცვლის სააგენტოს სამთავრობო კომპიუტერულ ინციდენტებზე სწრაფი რეაგირების ჯგუფის CERT-GOV-GE და ასოციაცია გრენა“- თანამშრომლობით შეიქმნა. Cyber -lab.tech უზრუნველყოფს სტუდენტებისთვის პრაქტიკული უნარების განვითარების შესაძლებლობას კიბერ-უსაფრთხოების სფეროში.

ინტერნეტი / GEANT
WEB / MAIL ჰოსტინგი
სწავლება
ვირტუალური
სერვერი - VPS
ლიცენზირებული პროგრამები
მიმდინარე
პროექტები