ახალი ამბები
25 სექტემბერი 2018

„გრენა“-მ უმასპინძლა ევროკომისიის HORIZON 2020 პროექტის „VRE სხვადასხვა სამეცნიერო მიმართულების საზოგადოებებისთვის სამხრეთ ევროპის და აღმოსავლეთ ხმელთაშუაზღვის რეგიონში (VI-SEEM)" ტექნიკური საბჭოს დასკვნითი შეხვედრას. შეხვედრაზე განხილული იქნა პროექტის მდგომარეობა, მომავალი პროექტის ამოცანები და პარტნიორი ორგანიზაციების მიერ შესასრულებელი სამუშაოები.

ინტერნეტი / GEANT
WEB / MAIL ჰოსტინგი
სწავლება
ვირტუალური
სერვერი - VPS
ლიცენზირებული პროგრამები
მიმდინარე
პროექტები