ახალი ამბები
27-28 ივნისი 2018

დავით ტაბატაძემ და დავით ქვათაძემ გააკეთეს მოხსენებები სემინარზე „კიბერუსაფრთხოება როგორც სერვისი“, რომელიც ჩატარდა ბერლინში. დავით ტაბატაძემ წარმოადგინა ასოციაცია „გრენა“-ს საქმიანობა კიბერუსაფრთხოების სფეროში, ხოლო დავით ქვათაძემ ისაუბრა CERT.GOV.GE-ის სერვისებისა და ღონისძიებების შესახებ.

ინტერნეტი / GEANT
WEB / MAIL ჰოსტინგი
სწავლება
ვირტუალური
სერვერი - VPS
ლიცენზირებული პროგრამები
მიმდინარე
პროექტები