ახალი ამბები
7 მაისი 2018
საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მონაცემთა გაცვლის სააგენტოს სამთავრობო კომპიუტერულ ინციდენტებზე სწრაფი რეაგირების ჯგუფის (CERT.GOV.GE) ორგანიზებითა და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს და ასოციაცია "გრენა"-ს მხარდაჭერით მე-3 ეროვნული კიბეროლიმპიადა - „კიბერკუბი 2018“ ჩატარდა.  ასოციაცია „გრენა“-მ მონაწილეობა მიიღო სერვერული ინფრასტრუქტურის გამართვაში, ტექნიკური სავარჯიშოების მომზადებასა და ღონისძიების მოდერირებაში. კიბეროლიმპიადაში 40-მდე გუნდი მონაწილეობდა. გამარჯვებულ გუნდებს გადაეცათ სერტიფიკატები.
ინტერნეტი / GEANT
WEB / MAIL ჰოსტინგი
სწავლება
ვირტუალური
სერვერი - VPS
ლიცენზირებული პროგრამები
მიმდინარე
პროექტები