ახალი ამბები
27 აპრილი 2018
„გრენა“-მ და კომპანია ESET-ის წარმომადგენლებმა, ჩაატარეს ერთობლივი სემინარი თემაზე “უსაფრთხოება ESET-ისგან". სემინარზე განხილული იყო ESET-ის ახალი ბიზნეს პროდუქტები, ბოლო დროს გავრცელებული კიბერ შეტევები და მათგან დაცვის საშუალებები. სემინარის დასკვნითი ნაწილი დაეთმო კითხვა-პასუხს და კლიენტთა მხარდაჭერის პრიორიტეტებს.  
ინტერნეტი / GEANT
WEB / MAIL ჰოსტინგი
სწავლება
ვირტუალური
სერვერი - VPS
ლიცენზირებული პროგრამები
მიმდინარე
პროექტები