ახალი ამბები
13 მარტი 2018
რამაზ ქვათაძემ მონაწილეობა მიიღო ევროკომისიის EaPConnect პროექტის  https://www.eapconnect.eu/ მეორე განხილვაში რომელიც ჩატარდა ბრიუსელში და გააკეთა მოხსენება პროექტის ფარგლებში საქართველოს სამეცნიერო-საგანმანათლებლო კომპიუტერული ქსელების „გრენა“-ს მიერ შესრულებულ სამუშაოებზე. შეხვედრის დროს განხილული იქნა პროექტის მდგომარეობა, მომავლის გეგმები და პროექტის გაგრძელების პერსპექტივები 2020 წლის შემდგომ პერიოდში.


ინტერნეტი / GEANT
WEB / MAIL ჰოსტინგი
სწავლება
ვირტუალური
სერვერი - VPS
ლიცენზირებული პროგრამები
მიმდინარე
პროექტები