ახალი ამბები
13 აპრილი 2018
საქართველოს სამეცნიერო-საგანმანათლებლო კომპიუტერული ქსელების ასოციაცია ”გრენა” გახდა .GE დომენების აკრედიტირებული რეგისტრატორი. 16 აპრილიდან „გრენა“-ში შესაძლებელი იქნება ახალი .GE დომენების რეგისტრაცია და არსებული .GE დომენების განახლება.

.GE დომენის რეგისტრაციის ვებ გვერდის მისამართია: http://domain.grena.ge/

დამატებითი ინფორმაციისათვის გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ: domain@grena.ge ან 2250590
ინტერნეტი / GEANT
WEB / MAIL ჰოსტინგი
სწავლება
ვირტუალური
სერვერი - VPS
ლიცენზირებული პროგრამები
მიმდინარე
პროექტები