ახალი ამბები
12 თებერვალი 2018
HORIZON 2020 VI-SEEM პროექტი აცხადებს წინადადებების მიღების მესამე კონკურსს VI-SEEM სერვისების და მასთან დაკავშირებული ინფრასტრუქტურის ხელმისაწვდომობაზე (https://vi-seem.eu/3rd-call/).

კონკურსი განკუთვნილია მკვლევარებისთვის, რომლებიც მოღვაწეობენ სამეცნიერო-საგანმანათლებლო ორგანიზაციებში, სამხრეთ აღმოსავლეთ ევროპისა და აღმოსავლეთ ხმელთაშუა ზღვის რეგიონში, მათ შორის საქართველოში - საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების, კლიმატის კვლევისა და ციფრული კულტურული მემკვიდრეობის სფეროებში. გრენა არის VI-SEEM პროექტის მონაწილე.
ინტერნეტი / GEANT
WEB / MAIL ჰოსტინგი
სწავლება
ვირტუალური
სერვერი - VPS
ლიცენზირებული პროგრამები
მიმდინარე
პროექტები