ახალი ამბები
1 თებერვალი 2018
გამოცხადებულია კონკურსი აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების სამეცნიერო ჯგუფების პოპულარიზაციისთვის. განაცხადები მიიღება 2018 წლის 16 მარტის 24:00 საათამდე.
   
წინადადების წარდგენა შესაძლებელია ყველა მიმართულების მეცნიერთა  ჯგუფებისათვის, განსაკუთრებით გვინდა მოვიწვიოთ მაღალი წარმადობის  გამოთვლითი რესურსების მომხმარებლები და მკვლევარები, რომლებიც მუშაობენ ელექტრონულ ჯანდაცვასა და კიბერ-უსაფრთხოებაზე.
   
ინფრასტრუქტურული მომსახურება და რესურსები, რომელიც შეიძლება მოთხოვნილ  იქნეს EYR@EaP2018-ის პროგრამის ფარგლებში, მოიცავს:
   
  • ქსელის მომსახურება
  • კულტურული მემკვიდრეობის დიჯიტალიზაცია
  • cloud რესურსები
  • გამოთვლითი რესურსები PRACE, PSNC და SURFsara- სთან თანამშრმლობით (თუ  თანამშრომლობთ ევროპულ და ჰოლანდიურ ინსტიტუტებთან)
  • დახმარება ღია მონაცემებზე და ღია მეცნიერებებზე OpenAIRE წვდომაში.

დეტალური ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ:ინტერნეტი / GEANT
WEB / MAIL ჰოსტინგი
სწავლება
ვირტუალური
სერვერი - VPS
ლიცენზირებული პროგრამები
მიმდინარე
პროექტები