ახალი ამბები
15 ნოემბერი 2011
მსოფლიოს მასშტაბით მიმდინარე Cisco–ს ქსელური აკადემიების სტრუქტურის რეორგანიზაციის პროცესში, საქართველოს სამეცნიერო და საგანმანათლებლო კომპიუტერული ქსელების ასოციაცია – “გრენა”-მ მოიპოვა ორი მნიშვნელოვანი როლი აკადემიის ახალ სტრუქტურაში: Cisco–ს ქსელური აკადემიების მხარდაჭერის ცენტრის და ინსტრუქტორების ტრენინგ–ცენტრის სტატუსი.

ინტერნეტი / GEANT
WEB / MAIL ჰოსტინგი
სწავლება
ვირტუალური
სერვერი - VPS
ლიცენზირებული პროგრამები
მიმდინარე
პროექტები