ახალი ამბები
7 ნოემბერი 2011
7-8 ნოემბერი 2011 - რ. ქვათაძემ მონაწილეობა მიიღო კონფერენციაში “ელექტრონული ინფრასტრუქტურის განვითარება აღმოსავლეთ ევროპაში” ბუქარესტში.

ინტერნეტი / GEANT
WEB / MAIL ჰოსტინგი
სწავლება
ვირტუალური
სერვერი - VPS
ლიცენზირებული პროგრამები
მიმდინარე
პროექტები